projekt

19.06.2023

Ekopracownia ,,Żabi zakątek''

Ekopracownia „Żabi zakątek” utworzona przy Szkole Podstawowej
im. Margarethy Kamprad w Jarostach dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania konkursowego „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2022”

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 52.000,00 zł

Wkład własny – 3. 200,00 zł

Koszt całkowity -  55.200,00 zł

W marcu 2022 r. Gmina Moszczenica złożyła wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opracowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach oraz nauczyciela przyrody i biologii o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni pn. „Żabi zakątek” w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.

W lipcu 2022 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Moszczenica dotacji na realizację zadania konkursowego w wysokości 52.000,00 zł

W związku z planowaną realizacją zagadnień dotyczących obserwacji najbliższego otoczenia i środowiska nowa ekopracownia będzie sprzyjać nauczaniu poglądowemu i da możliwość pełnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym, m. in. stworzonemu stanowisku mikroskopowemu, znajdującemu się na środku sali mobilnemu stołowi demonstracyjnemu, wizualizerowi, tablicy interaktywnej uczniowie będą mogli w różnorodny sposób prezentować wyniki swoich badań, prowadzonych doświadczeń  i obserwacji, dotyczących w szczególności popularnych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, płazów i ich środowiska, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami.

 

 

Aktualności

ogłoszenie

14.06.2023

Ogłoszenie dni wolne

22 czerwca 2023 r. (czwartek)   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  Dla chętnych uczniów szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze (bez dowozu i obiadów).

Czytaj więcej...
wycieczka

14.06.2023

Wycieczka po Ziemi Łowickiej

Wycieczka po ZIEMI ŁOWICKIEJ             30. 05. 2023 r. uczniowie kl. II i IV odwiedzili charakterystyczne dla tego zakątka Polski miejsca.            W ŁOWICZU wprawił wycieczkowiczów w zdumienie ogromny gmach Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja usytuowany w centrum miasta przy Starym Rynku.            W ŻELAZOWEJ WOLI uczniowie zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina z ekspozycją pamiątek rodzinnych Chopinów. Poznali fakty z życia najwybitniejszego polskiego kompozytora. Z zaciekawieniem oglądali bogactwo flory występujące w przylegającym do dworu parku.            Pobyt w skansenie w MAURZYCACH przybliżył odwiedzającym realia życia na wsi na przestrzeni XIX i XX w. Do ciekawych obiektów parku etnograficznego należy zespół sakralny, kapliczki, budynki mieszkalne, szkoła, wiatrak, stodoły. Obok zabytków architektury dzieci obejrzały meble, sprzęt gospodarstwa domowego, obrazy, tkaniny i narzędzia rolnicze.            Na zakończenie wycieczki uczniowie podziwiali barokowy pałac w NIEBOROWIE oraz odbyli spacer po zabytkowym parku w stylu francuskim.             Duża liczba pytań zadawanych przewodnikom przez uczniów świadczyła o zainteresowaniu wycieczką.

Czytaj więcej...
ogłoszenie

06.06.2023

Ogłoszenie dni wolne

8 czerwca 2023 r. (czwartek)   Boże Ciało – dzień wolny od pracy  9 czerwca 2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć, odpracowany Festynem Rodzinnym. W tym dniu szkoła nie pracuje.

Czytaj więcej...
konkurs

30.05.2023

Gminny Konkurs Recytatorski ,,Kocham Cię, Mamo’’

W piątek 26 maja odbył się w Szkole Podstawowej w Moszczenicy Gminny Konkurs Recytatorski ,,Kocham Cię, Mamo’’. W konkursie uczestniczyła nasza uczennica Bianca Dąbrowska, która dostała za swój występ wyróżnienie. Gratulujemy!

Czytaj więcej...
akademia

30.05.2023

Dzień Matki

Dzień Matki galeria

Czytaj więcej...
Torun

25.05.2023

Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Torunia oddziału trzeciego

Dnia 27. 04. 2023 r. oddział III  Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach udał się na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Torunia. Opiekę sprawowały panie: Elżbieta Ogrodniczak – Kozłowska, Monika Baryła. Uczestnicy wycieczki pod kierunkiem przewodnika zwiedzili w Toruniu zabytki: Stary Rynek z krzywą wieżą, fontannę z żabami, pomnik Mikołaja Kopernika, figurki: pieska, osiołka i smoka, ruiny Zamku Krzyżackiego wraz z jego legendami, uczestniczyli w warsztatach robienia piernika w Muzeum Piernika oraz mogli tam dokonać zakupu wyrobów z piernika.. Był też wolny czas na rynku, gdzie uczniowie kupowali pamiątki z pobytu w  Toruniu. Uczniowie wzbogaceni w wiedzę o zabytkach Torunia, jego legendach, uszczęśliwieni pamiątkami, wrócili do Jarost. Organizator wycieczki: Elżbieta Ogrodniczak - Kozlowska

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka